Cork Spray Protect CSP

Facade for life products

Brandtesten

Onze producten zijn getest op brandveiligheid onder EN 13823 op en krijgen classificatie B-s2, d0, alsook ISO 1182, ISO 1716, ISO 3823 en ISO 11925-2.

Brandtesten en brandveiligheid zijn cruciale aspecten bij de bouw en inrichting van gebouwen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het testen van materialen op hun reactie bij brand. Een van de normen die hiervoor wordt gebruikt is de EN 13823, die ook wel bekend staat als de "SBI test" (Single Burning Item test). Deze norm wordt vaak gebruikt in Europa om de brandprestatie van bouwproducten te beoordelen.

Brandklasse B-s2, d0

Een veelvoorkomende classificatie die voortkomt uit de EN 13823 test is B-s2, d0. Deze classificatie geeft specifieke informatie over de brandreactie van het geteste materiaal:

- **Klasse B**: Dit duidt op een materiaal dat moeilijk ontvlambaar is. Het heeft goede brandvertragende eigenschappen en draagt in beperkte mate bij aan brandvoortplanting. In het Europese classificatiesysteem voor brandreactie is Klasse B een van de hogere classificaties, waarbij Klasse A de hoogste is (onbrandbaar).
- **s2**: De 's' staat voor 'smoke production', oftewel rookontwikkeling. De cijfers variëren van s1 tot s3, waarbij s1 staat voor zeer beperkte rookontwikkeling en s3 voor aanzienlijke rookontwikkeling. In dit geval betekent s2 een gemiddelde rookproductie bij brand.
- **d0**: De 'd' staat voor 'droplets', oftewel brandende deeltjes of druppels die tijdens de brandvorming kunnen ontstaan. De cijfers variëren van d0 tot d2, waarbij d0 betekent dat er geen brandende deeltjes of druppels worden gevormd. Dit is de beste score die een materiaal kan krijgen op dit gebied, aangezien het betekent dat het materiaal geen bijkomende brandrisico’s creëert door vallende brandende deeltjes.

EN 13823 Testmethode

De EN 13823 test simuleert een reële brandsituatie waarbij een materiaal wordt blootgesteld aan een gecontroleerde vlam. Gedurende de test worden verschillende parameters gemeten:

- **Warmteontwikkeling**: De hoeveelheid energie die vrijkomt.
- **Rookontwikkeling**: Hoeveelheid rook die wordt geproduceerd.
- **Vorming van brandende deeltjes/druppels**: Of er tijdens de brand brandende deeltjes of druppels ontstaan.
- **Brandvoortplanting**: Hoe het vuur zich verspreidt over het materiaal.

WEB.SPICE